Pohár rozhlasu
s Českou spořitelnou 2018

50. ročník soutěže školních družstev pořádané Českým atletickým svazem
patronkou letošního ročníku soutěže je atletka Michaela Hrubá

Přihlášky do okresního kola

Přihlašování na okresní kola probíhá v kalendáři ČAS.