Pohár rozhlasu
s Českou spořitelnou 2024

54. ročník soutěže školních družstev pořádané Českým atletickým svazem

Propozice závodu 2024

Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou 2024
55. ročník atletické soutěže školních družstev


Pohár rozhlasu (PR) je tradiční každoroční soutěž, která vytváří a udržuje atletické tradice na školách a podchycuje chlapce a děvčata k pravidelnému aktivnímu sportování.


TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ:

  • Okresní kola do 10. 5. 2024
  • Krajská finále do 24. 5. 2024
  • Republikové finále: středa 5. 6. 2024, BrnoKATEGORIE:

Družstva všech škol na území ČR soutěží v příslušných věkových kategoriích.

Družstvo tvoří maximálně 12 závodníků či závodnic (10 + 2 náhradníci) ve všech úrovních soutěže.

Kategorie III – žáci 6. – 7. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií - ročníky 2012, 2011 a 2010

(základní školy 2. stupeň + odpovídající nižší ročníky víceletých gymnázií)

Kategorie IV – žáci 8. – 9. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií - ročníky 2010, 2009, 2008

(základní školy 2. stupeň + odpovídající nižší ročníky víceletých gymnázií)

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit tyto dvě podmínky:

• Družstvo je složeno z žáků jedné školy

• Členové družstva musí odpovídat příslušnou třídou.

Obě dvě podmínky musí být splněny zároveň. Pokud žák opakuje ročník, startuje v té kategorii, které by odpovídal, pokud by ročník neopakoval. Start závodníka je možný jen v jedné kategorii v rámci jednoho stupně soutěže.

Pořadatelé okresních a obvodních kol, krajských finále a republikového finále jsou povinni zpracovat výsledky v programu Atletická kancelář 2 – Pohár rozhlasu.

PŘIHLÁŠKA:

Školy se přihlašují přes online přihlášku na webu www.poharrozhlasu.cz v sekci: Přihláška.

DISCIPLÍNY:

Kategorie IV - st. žáci
60 m, 1500 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 4 kg, štafeta 4 x 60m

Kategorie IV - st. žákyně
60 m, 800 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 3 kg, štafeta 4 x 60m

Kategorie III - ml. žáci
60 m, 1000 m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem 150 g, štafeta 4 x 60 m

Kategorie III - ml. žákyně
60 m, 600 m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem 150g, štafeta 4 x 60 m

SOUTĚŽNÍ ŘÁD:

Okresní kola a krajská finále organizuje Atletika do škol ve spolupráci s krajskými manažery. Republikové finále organizuje Atletika do škol. Závodí se podle pravidel atletiky, rozpisu pro organizaci PR a propozic okresních kol a krajských finále.

Ve skoku do dálky a vrhu koulí mají na všech úrovních soutěže všichni účastníci čtyři pokusy. Ve skoku vysokém se laťka zvyšuje po celou dobu soutěže o 4 cm a to od základní výšky pro kat. ml. žákyně 106 cm, pro kat. ml. žáci a st. žákyně 114 cm a pro kat. starší žáci 122 cm. Ve všech úrovních soutěže platí pro startování sprintů pravidlo o možnosti jednoho chybného startu.

Republikové finále (RF)
Organizuje atletický oddíl, který určí Atletika do škol. Pořadatel RF je povinen vydat propozice 2 měsíce před konáním soutěže a informovat všechna postupující družstva po skončení krajských finále.

POSTUPOVÝ KLÍČ:

Do krajského finále postupuje vítězné družstvo z okresních / obvodních kol v každé kategorii. V krajském finále startuje zpravidla 8 družstev v každé kategorii. Počet startujících družstev v krajském finále lze doplnit o další družstva s nejvyšším bodovým ziskem. Do republikového finále postupuje 6 vítězných družstev s nejvyšším počtem bodů z celkového pořadí v dané kategorii ze všech 15 krajských finále a další 2 družstva v každé kategorii s nejvyšším počtem bodů bez ohledu na pořadí. V republikovém finále tedy startuje 8 družstev v každé kategorii.

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ POKYNY:

Závodí se podle pravidel atletiky a těchto propozic. Ve všech kolech PR (OK, KF a RF) mají všichni závodníci/závodnice ve skoku dalekém, vrhu koulí a hodu kriketovým míčkem 4 soutěžní pokusy. Ve všech kolech PR se ve skoku vysokém po celou dobu soutěže zvyšuje po 4 centimetrech.

DOKLADY PRO START:

Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména, úplná data narození a třídu všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

OMEZENÍ STARTŮ:

Závodník může startovat nejvýše ve dvou disciplínách a štafetě. Za družstvo můžou startovat 3 závodníci/závodnice v jedné disciplíně, z nichž dva nejlepší bodují. Družstvo tvoří maximálně 12 závodníků/závodnic (10+2 náhradníci) na všech úrovních soutěže (OF, KF, RF). V běhu na 4 x 60 m můžou startovat za družstvo dvě štafety, boduje lepší štafeta. V okresních kolech mohou startovat 2 družstva za školu.

BODOVÁNÍ:

Vítězí družstvo s nejvyšším součtem bodů ze všech disciplín. Při rovnosti bodů vítězí družstvo, které získalo ve větším počtu disciplín větší počet bodů.

Boduje se za pomoci počítačového programu Atletická kancelář 2 - Pohár rozhlasu.

Výsledky okresních a obvodních kol, krajských finále a republikového finále se zpracovávají v programu Atletická kancelář 2 - Pohár rozhlasu.

VÝSLEDKY:

Republikové finále (RF)

Výsledky RF zašle pořadatel ihned po skončení soutěže prostřednictvím Atletické kanceláře 2 na web ČAS. Výsledky budou zveřejněny na www.poharrozhlasu.cz a www.atletika.cz.

ODMĚNY:

Odměny pro vítězná družstva (popř. další účastníky) v jednotlivých kategoriích v OK, KF zajišťuje Atletika do škol (pohár pro vítězné družstvo, medaile a diplomy pro družstva na 1. – 3. místě). Odměny pro vítězná družstva (popř. další účastníky) v jednotlivých kategoriích v RF zajišťuje Atletika do škol (zpravidla poháry, medaile a diplomy pro družstva na 1. – 3. místě).

Informace pro pořadatele:

Titulární partneři soutěže mají vyhrazeno právo prezentace firmy na vlastní náklady v průběhu akce, na kterékoliv úrovni soutěže.

Plakáty soutěže ke stažení: